Akad Jual beli

Akad Jual beli:
"Dengan ini saya membeli barang dengan sebanyak duit dan bersetuju dengan penghantaran 2 - 7 hari waktu bekerja"